• افزایش۱۲۸٫۲۸ درصدی سرمایه فاراک
    ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۵:۲۶:۱۰

    شرکت ماشین سازی اراک سرمایه خود را از ۶٬۲۸۶٬۵۴۷٫۹۸ میلیون ریال به ۱۴٬۳۵۱٬۱۷۹٫۶۵ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۲۸٫۲۸ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۷ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد