• افزایش۵۷٫۱۴ درصدی سرمایه امین
    ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳:۰۴:۲۳

    شرکت تامین سرمایه امین سرمایه خود را از ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۷٫۱۴ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۵ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد