• افزایش۱۰۸٫۵ درصدی سرمایه های وب
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۰۸:۳۹:۰۴

    شرکت داده گستر عصر نوین - های وب سرمایه خود را از ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۸٬۳۴۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۰۸٫۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۳۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد