• افزایش۷۳٫۷۱ درصدی سرمایه قشهد
    ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳:۰۹:۵۸

    شرکت شهد (قند خوی) سرمایه خود را از ۴۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۶۹۴٬۸۳۲ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۷۳٫۷۱ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۱۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد