• افزایش۶۵۳٫۳۳ درصدی سرمایه وسدید
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۶:۳۶:۳۱

    شرکت گروه صنعتی سدید سرمایه خود را از ۳٬۹۸۰٬۸۸۴ میلیون ریال به ۲۹٬۹۸۹٬۱۷۶ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۶۵۳٫۳۳ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۵ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد