• پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص) در نماد (اراد۷۶۱)
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۸:۴۳:۲۶

    به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه های شماره ۲۵۳۹/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ و شماره ۲۵۴۰/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت ۷۶-شرایط خاص ۰۳۰۴ در نماد معاملاتی (اراد۷۶۱) و نمونیک G۷۶Q۱ با قیمت اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ لغایت دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱پذیره‌‌نویسی می‌شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) مدت اوراق در نماد معاملاتی در نماد معاملاتی (اراد۷۶۱) ۴۰ ماه و نرخ ۱۸% سالانه می باشد. ۲) اوراق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان می‌باشد. ۳)تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+۱ می‌باشد ۴) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران