• توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضخوز۲۰۱۸۱)
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۸:۰۲:۳۳

    به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت فولاد خوزستان (ضخوز۲۰۱۸۱) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد فخوز متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران