• دولت، مشتری بازار سهام؟ / یک تناقض در رفتار سیاستگذار.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۲۵:۵۹

    علی سنگینیان، مدیر عامل شرکت افتخار سهام در مورد دوگانگی بازار سرمایه (صیانت از سهام عدالت از یک سو و از طرف دیگر فروش اوراق بدهی بانک مرکزی با نرخ های بالا ) می گوید: عملکرد دولت در بازار سرمایه سال های ۹۸-۹۹ نشان می‌دهد؛ دولت خود را به عنوان یک مشتری، نه یک سیاستگذار در بازار سرمایه تعریف کرده است. دولت عملکرد خاصی در بازار سرمایه نداشته است. همچنین در فرصت های مناسب از منابع موجود بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه خود استفاده کرده است. اگر الان هم فرصت فروش به دولت داده شود باز هم سهام خواهد فروخت.