• کاهش ۲٬۷۱۵٫۵ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۷:۱۵:۰۷

    شاخص کل با ۲٬۷۱۵٫۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۱۱٬۷۶۷٫۲ رسید.