• کاهش ۲٬۷۱۵٫۹ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۶:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۲٬۷۱۵٫۹ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۱۱٬۷۶۶٫۸ رسید.