• افزایش۱۰۰ درصدی سرمایه بورس
    ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۱:۴۰:۵۱

    شرکت بورس اوراق بهادار تهران(سهامی عام) سرمایه خود را از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد