• اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس(اپال)
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۴:۲۷:۴۲

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، پیرو اطلاعیه شماره ۱۸۱/۸۶۴۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تعداد ۱ میلیاردو ۴۰۰ میلیون سهم معادل ۷درصداز سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس به عنوان پانصد و هفتاد و پنجمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "استخراج کانه های فلزی" ، گروه و طبقه"استخراج کانه های فلزی آهنی" در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد "اپال" به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.لازم به ذکر است تعداد ۱ میلیاردو ۱۲۰ میلیون سهم از کل سهام قابلعرضه در فرآیند کشف قیمت جهت عرضه به عموم به غیراز صندوق های سرمایه گذاری در روز عرضه اختصاص خواهد یافت و تعداد ۲۸۰ میلیون سهم نیز صرفا به صندوق های سرمایه گذاری در روز معاملاتی شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ به قیمت کشف شده در روز عرضه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ اختصاص خواهد ی افت که ساز و کار عملیاتی آن و سهمیه صندوق های سرمایه گذاری متعاقبااعلام خواهد شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران