• کاهش ۲٬۷۱۶٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۴:۱۵:۱۴

    شاخص کل با ۲٬۷۱۶٫۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۱۱٬۷۶۵٫۹ رسید.