• افزایش۵۰ درصدی سرمایه لوتوس
    ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۷:۱۸:۳۴

    شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سرمایه خود را از ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۱۹ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد