• کاهش ۲٬۷۱۹٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳:۰۱:۰۱

    شاخص کل با ۲٬۷۱۹٫۲ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۱۱٬۷۶۳٫۵ رسید.