• گزارش همتی از تعاملات ارزی با ۴ کشور / تاکید رئیس جمهور بر وحدت کلمه.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۲:۲۷:۲۲

    در دویست و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز با ریاست حسن روحانی تشکیل شد، به دنبال ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی از مذاکرات ارزی اخیر خود و توافق های بدست آمده با نمایندگان کشورهای کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان درخصوص نحوه آزادسازی پول‌های بلوکه شده، رئیس جمهور بر وحدت کلمه تاکید کرد. رئیس جمهور با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی از توافق انجام شده با کشورهای کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص آزاد سازی منابع ارزی ایران گفت: اکنون شاهد طلیعه های امیدبخش شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و ناکارآمدی تحریم ها هستیم و مقاومت حداکثری مردم در برابر این جنگ تمام عیار دشمن به ثمر نشسته است. روحانی افزود: از جمله این ثمرات آزادسازی منابع ارزی به ناحق و غیر قانونی بلوکه شده ایران است که بی تردید گشایش هایی را در فضای اقتصادی کشور فراهم می کند. رئیس جمهور با تاکید بر الزامات و اقتضائات مدیریت دوره بازآفرینی پس از جنگ تحمیلی اقتصادی گفت: انسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی و متمرکز کردن همه انرژی ها و اقدامات در جهت رفع آسیب ها و زیان های دوره جنگ است. دکتر روحانی تصریح کرد: هر نوع تنش و درگیری و هر اقدامی که به ثبات و استحکام و آرامش اقتصادی لطمه بزند، خیانت با هدف آسیب زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشور است. منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری