• کاهش ۳٬۸۹۳٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۲:۰۱:۰۶

    شاخص کل با ۳٬۸۹۳٫۲ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۱۰٬۵۸۹٫۵ رسید.