• کاهش ۵٬۴۲۷ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۱:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۵٬۴۲۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۰۹٬۰۵۵٫۷ رسید.