• کاهش ۴٬۷۹۷٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۰:۰۱:۰۲

    شاخص کل با ۴٬۷۹۷٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۰۹٬۶۸۵ رسید.