• پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی (تملی۶۱۲۱) و (تملی۷۱۲۱)
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰۹:۱۹:۰۹

    به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در نماد معاملاتی (تملی۶۱۲۱) و همچنین مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در نماد معاملاتی (تملی۷۱۲۱) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ به اتمام می‌رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ متوقف می‌شوند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ و صادره ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به ترتیب در نمادهای معاملاتی (تملی۶۱۲۱) و (تملی۷۱۲۱) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران