• "آپ" ۵.۶ هزار میلیارد تومان درآمد محقق کرد / رشد ۲۰ درصدی.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰۷:۴۶:۰۷

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت آسان پرداخت با سرمایه ۲۶ میلیارد تومانی، گزارش عملکرد بهمن و ۱۱ ماه سال مالی جاری را ارائه کرد. براین اساس، "آپ" در دوره یک ماهه از کارمزد تراکنش شاپرکی، فروش پین و اعتبار، پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی و سایر درآمدهای عملیاتی بالغ بر ۴۹۸.۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. در این مدت بیشترین و کمترین درآمد این شرکت بورسی بالغ بر ۴۵۱.۶ و ۶.۵ میلیارد تومان از فروش پین و اعتبار و سایر درآمدهای عملیاتی حاصل شده است. همچنین در عملکرد ۱۱ ماهه بالغ بر ۵.۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.