• توضیح همتی درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی و پیشنهاد ژاپن.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰۷:۴۱:۵۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالناصر همتی درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی در اینستاگرام اعلام کرد: امروز به درخواست سفارت خانه های کره جنوبی و ژاپن در تهران، ملاقات های جداگانه‌ای داشتم. در دیدار با سفیر کره در خصوص نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی در کره جنوبی به مقاصد مورد نظر، توافق شد و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص میزان منابع مورد انتقال و بانک‌های مقصد به طرف کره ای اعلام شده است. ضمن استقبال از تغییر رویکرد کره جنوبی تأکید کردم اگرچه ایران از افزایش همکاری‌ها استقبال می کند اما پیگیری‌های حقوقی این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری بانک های کره‌ای در سالهای اخیر ادامه خواهد داشت و طرف کره ای باید بسیار تلاش کند این سابقه منفی از بین برود. در دیدار با سفیر ژاپن نیز به وی تاکید کردم کشورهای دوست باید فارغ از فشارهای سیاسی به همکاری با یکدیگر اهتمام ورزند. طرف ژاپنی باید در خصوص استفاده ایران از منابع ارزی و انتقال آنها به سایر مبادی مورد نیاز بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد. سفیر ژاپن در ایران نیز ضمن قدردانی از تلاش بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت بدهی های شرکت های ایرانی به طرف های ژاپنی، پیشنهاد استفاده از منابع موجود برای خرید واکسن کرونا را مطرح و براهتمام سفارت ژاپن در ایجاد ارتباط بین بانک‌های مرکزی دو کشور به منظور پیشبرد بهتر امور و حل مسایل بانکی تاکید کرد.