• کاهش ۸٬۱۱۳٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۵:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۸٬۱۱۳٫۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۱۴٬۵۰۰٫۴ رسید.