• خطیب‌زاده: در حال بررسی پیشنهاد حضور آمریکا در نشست ۱+۴ به عنوان مهمان هستیم.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳:۰۴:۱۴

    سخنگوی وزارت امور خارجه از بررسی حضور آمریکا در مذاکرات ۱+۴ از سوی ایران خبر داد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه: 🔹نشست ایران و باقی ماندگان در برجام طبق روال خود انجام می‌شود. 🔹اینکه آمریکا بخواهد به عنوان مهمان شرکت کند، ایران در حال بررسی است. 🔹به دوستان اروپایی و دوستان ما در مسکو و پکن که در حال رایزنی نزدیک با آنها هستیم به زودی نظر تهران را خواهیم گفت.