• کاهش ۷٬۱۹۶٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۲:۰۱:۰۴

    شاخص کل با ۷٬۱۹۶٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۱۵٬۴۱۷٫۵ رسید.