• توقف نماد (تمحرکه۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۱:۴۲:۲۳

    کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (تمحرکه۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت ماشین سازی نیرو محرکه متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران