• کاهش ۵٬۷۹۸٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۱:۰۱:۰۲

    شاخص کل با ۵٬۷۹۸٫۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۱۶٬۸۱۵٫۴ رسید.