• بازگشایی نمادهای معاملاتی (کیسون۱)،(لکما۱)
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۰:۳۸:۵۰

    به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کیسون(کیسون۱)، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران(لکما۱) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش ۳۰ دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران