• اصلاحیه - مظنه‌گیری تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰۹:۴۵:۰۴

    به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه‌ های شماره ۲۵۳۴/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ و ۲۵۳۷/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴این شرکت، درخصوص مظنه پذیره نویسی اوراق دولتی، از کلیه نهادهای مالی واجد شرایط از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق های بازنشستگی دعوت می‌شود، تقاضای خود شامل تعداد و قیمت اوراق مورد درخواست را در نماد (مظنه۱) ثبت نمایند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران