• توزیع ۱٬۷۹۰ ریال سود نقدی ریشمک برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰۹:۳۶:۱۵

    شرکت تولیدو صادرات ریشمک طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ مبلغ ۱٬۷۹۰ ریال (۸۹٫۷۲ درصد) از سود ۱٬۹۹۵ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ را توزیع کرد.