• مجلس مجوز خرید یا تهاتر گاز مایع با بنزین و گازوییل را به به وزارت نفت داد.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰۸:۵۸:۲۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس با خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از سوی شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تابعه این وزارتخانه موافقت کردند.طبق این مصوبه معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر و تمام عواید حاصل به حساب شرکت تابعه واریز می‌ شود. براساس این گزارش، قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌ شود.