• توافق ۳ بندی سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰۸:۵۸:۰۷

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی اتمام سفر یک روزه رافائل گروسی به تهران و مذاکره با مقامات ایرانی ، بیاینه مشترکی در سه بند از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر و اعلام شد : سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بین المللی انرژی اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۹۹ در تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تایید مجدد قرار دادند. سازمان، آژانس را مطلع کرد به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس تحت عنوان "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران" ، اجرای اقدامات داوطلبانه آنگونه که در برجام آمده اند را از ۵ اسفند متوقف خواهد کرد. با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت های راستی آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند: ۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد. ۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون که به موجب آن آژانس به فعالیت های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد. ۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.