• توقف نماد (کگهر۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰۸:۳۸:۳۰

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کگهر۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سنگ آهن گهرزمین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران