• برنامه افزایش سرمایه ۱۳۵ درصدی شرکت بیمه از محل تجدید ارزیابی.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰۷:۱۵:۲۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت بیمه میهن از پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۳۵ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد. براین اساس، "میهن" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۵۰ به ۳۵۲.۲ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی و باهدف اصلاح ساختار در جهت توسعه پرتفوی حق بیمه، افزایش سهام بازار و تقویت توان مالی اعمال خواهد شد. بنابراین گزارش، موسسه بنیاد مسکن و سرمایه گذاری سپهر ۱۹.۹ و ۱۷ درصد سهام این شرکت بیمه را در اختیار دارند.