• کاهش ۱۰٬۱۰۱٫۹ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۷:۱۵:۰۳

    شاخص کل با ۱۰٬۱۰۱٫۹ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۲۲٬۶۱۴٫۳ رسید.