• افزایش۱۲٫۲۵ درصدی سرمایه حریل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۷:۰۴:۰۶

    شرکت ریل پرداز سیر سرمایه خود را از ۳٬۳۲۴٬۹۶۲ میلیون ریال به ۳٬۷۳۲٬۱۵۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۲٫۲۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۳ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد