• کاهش ۱۰٬۰۵۷٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۶:۱۵:۰۴

    شاخص کل با ۱۰٬۰۵۷٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۲۲٬۶۵۹ رسید.