• توزیع ۱٬۳۰۰ ریال سود نقدی وسپه برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۴:۵۲:۱۳

    شرکت سرمایه گذاری سپه طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ مبلغ ۱٬۳۰۰ ریال (۸۲٫۲۳ درصد) از سود ۱٬۵۸۱ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ را توزیع کرد.