• کاهش ۱۰٬۰۵۱٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳:۰۱:۰۱

    شاخص کل با ۱۰٬۰۵۱٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۲۲٬۶۶۴٫۴ رسید.