• کاهش ۹٬۲۰۳٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۲:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۹٬۲۰۳٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۲۳٬۵۱۳ رسید.