• کاهش ۷٬۹۶۹٫۵ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۱:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۷٬۹۶۹٫۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۲۴٬۷۴۶٫۶ رسید.