• توقف نمادهای معاملاتی (قجام۱) و (قجامح۱)
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۰:۳۶:۵۳

    به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام (قجام۱) و حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور در نماد (قجامح۱) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران