• پیش‌بینی سود ۱٬۲۵۷ ریالی سغرب برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۰:۱۱:۱۵

    شرکت صنایع سیمان غرب طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ مبلغ ۱٬۲۵۷ ریال سود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ پیش‌بینی کرد.