• افزایش۳۰٫۴۳ درصدی سرمایه جم
    ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۰۸:۳۸:۴۲

    شرکت پتروشیمی جم سرمایه خود را از ۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳۰٫۴۳ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۱۴ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد