• افزایش۱٬۵۵۴٫۴۱ درصدی سرمایه وهور
    ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۶:۱۷:۰۰

    شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سرمایه خود را از ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۶۶٬۱۷۶٬۲۸۳ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱٬۵۵۴٫۴۱ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۱۲ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد