• افزایش۵۰ درصدی سرمایه ثاخت
    ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۶:۰۹:۵۰

    شرکت بین المللی توسعه ساختمان سرمایه خود را از ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۲ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد