• کاهش ۳۰٬۸۳۳٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۶:۱۵:۱۱

    شاخص کل با ۳۰٬۸۳۳٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۲۹٬۸۸۹٫۵ رسید.