• مدیرعامل هلدینگ بورسی و زیرمجموعه شستا استعفا داد.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۵:۲۷:۲۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمود مخدومی که از ۱۲ آذر سال ۹۶ در پست مدیرعاملی هلدینگ تاپیکو مشغول به فعالیت بود، استعفا داد. براین اساس، این هلدینگ بورسی توسط حسین ابویی به عنوان سرپرست تا تعیین مدیرعامل جدید اداره می شود. بنابراین گزارش، تاپیکو با سرمایه ۸.۱۵ هزار میلیارد تومانی یکی از شرکت های بزرگ بورس است که سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامدار عمده آن محسوب می شود.