• کاهش ۳۰٬۸۴۳٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۴:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۳۰٬۸۴۳٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۲۹٬۸۷۹٫۴ رسید.