• افزایش۶۶٫۶۷ درصدی سرمایه سمتاز
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳:۴۷:۰۱

    شرکت سیمان ممتازان کرمان سرمایه خود را از ۶۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۶۶٫۶۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۴ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد